CENÍK - výkonů mimo zdravotní pojištění, administrativní úkony

služby nehrazené nebo jen částečně hrazené z veřejného zdravotního pojištění 

Tisk lékařské zprávy z klin. vyšetření, kopie vyšetření pro osobní účely

50Kč

Výpis ze zdravotnické dokumentace - administrativní úkon  

100Kč

Lékařská zpráva pro instituce, potřeby školy, ÚP, zaměstnavatele, potřeby soc.oboru 

300Kč

Návrh na lázeňskou léčbu, samoplátce

300Kč

Komplexní vyšetření

1600Kč

Cílené vyšetření 

750Kč

Kontrolní vyšetření

400Kč